Av Christina Bredin

-

22 mars, 2019

INFORMATION OM ANGREPP AV GRANBARKBORRE VID SLAGÅRDA.

Sveaskog har informerat om ett pågående angrepp av granbarkborre på ett granbestånd vid Slagårda inom det avtalsskyddade området.

 

Precis norr om vägen västerut strax efter Slagårda gård har ett bestånd av granar angripits. Ett område med friska granar runt det skadade beståndet måste med ett snabbt ingripande att avverkas. Det betyder att granbeståndet mellan sydspetsen av södra inägan och vägen söder därom kommer att avverkas. Sveaskog anger preliminärt att det handlar om max 1,5 ha. Alla lövträd och tall kommer i princip att sparas. De angripna granarna kommer att stå kvar. Kanske vi får in tretåig hackspett där.

 

Ur VOF:s synpunkt är detta formellt att betrakta som information om åtgärd från Sveaskog helt i enlighet med överenskommelsen mellan VOF och Sveaskog.  VOF varken kan eller vill förhindra denna avverkning. Vad vi har inhämtat så är också Skogsvårdslagen sådan att avverkning måste ske runt det angripna området. Det är också bråttom, Snabbhet i åtgärd är av vikt för att förhindra spridning inom området eller till andra skogsägares skog. Enligt uppgift har också privatskog söder om vägen angripits av granbarkborre.

 

VOF har bett Sveaskog ta största möjliga hänsyn till ev häckning av lappugglan i området även om avverkning kommer att ske maskinellt.

 

 

 

 

Dela detta

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar