Om föreningen

Västmanlands Ornotilogiska Förening (VOF) är en idell sammanslutning vars syfte är att värna om fågellivet i Västmanland.
Vi anordnar utflykter, föreläsningar, producerar en medlemstidning samt bistår myndigheter vid beslut som berör fågellivet. VOF grundades 1969 och är en regionförening av BirdLife Sverige.

Precis som vår riksförening BirdLife Sverige så vilar vår verksamhet på tre grundpelare. Fågelskydd, fågelforskning och fågelintresse. Där det som syns mest utåt är vårt fågelintresse.

Inom VOF finns det något för alla. Rapphönan för kvinnor, Aktiva ungdomar som skådar tillsammans. Daglediga som anordnar utflykter och aktiviter på vardagar.