Hemsida och sociala medier

Den 1/6 2005 slog vi upp dörrarna för vår första hemsida på egen domän. Då hittade man oss på vofbird.com och då som nu handlade mycket om informationen på vår hemsida om våra aktiviteter och projekt.

Den sidan var vår kanal ut på webben fram till november 2012 då vi flyttade över till SOF-BirdLifes plattform och blev en del av deras multisajt och där har vi varit kvar.

Vi som tar hand om hemsidan och andra webblösningar är

Christina Bredin – Föreningens redaktör
Johan Karlsson – Ansvarar för teknik och layout men skriver också en del.
Joachim Karlsson – Sekreterare och tidigare webbansvarig som kan göra ett hantag ibland

Sociala medier

Nu för tiden är en hemsida nästan lite gammaldags. Där sker kommunikationen endast åt ett håll. Det kan vara väldigt bra när vi vill visa upp program, projekt och skriva nyheter. Men det skapas inga möten på en hemsida.

Därför finns vi som komplement till hemsidan också på Facebook. Vi har en grupp som heter Fåglar i Västmanland och en Facebooksida och det är VOF som administrerar och hanterar båda dessa. Vi finns också på Instagram och på twitter, där du hittar oss som @vofbird

På Facebook sker det möte vi saknar på hemsidan och det finns inget krav på att vara medlem i föreningen för att delta i diskussioner och vara medlem i vår grupp eller för att följa vår sida. Om det vi gör uppskattas av besökare och medlemmar i gruppen så tror vi att man vill bli medlem.