Nordost

Den nordöstra delen består av zonerna Hedensberg, Sevalla, Tillberga, Tortuna och Björksta.

I norr gränsar delen mot Sala och i Väster mot Enköping och Uppland. I Söder är det E18 och i väster Väg56 som utgör gräns för denna del.

Delen domineras av kulturlandskap i söder och lite mer skogar i norr.

Stora zoner och glest mellan punkterna och om intresset visar sig räcka till finns här möjlighet att modifiera och dela upp zoner nästa år.

 

Länk till karta med zoner

 

 

Zoner och Inventerare

Observera att zonerna inte är det samma som socknar även om sockennamnen används. Vi har valt att i möjligaste mån använda gränser som är lätta att se, som vägar, åar, bäckar och större fält mellan skogar.

 

 

Namn med Fet text = Zonen är bokad 2020
Namn med kursiv text = Förra årets inventerare som inte svarat om de vill fortsätta
Inget namn = Zonen är ledig

 

 

Zon 16 – Hedensberg (Blå punkter) –
Zon 17 – Sevalla (Grå punkter) – Sten-Ove Sandell
Zon 18 – Tillberga (Vinröda punkter) – Anders Sundqvist & Christina Lindqvist
Zon 19 – Tortuna (Gröna punkter) – Joachim Karlsson
Zon 20 – Björksta (Gula punkter) – Joachim Karlsson