Fågelaktiviteter i Västmanland.

Merparten av de aktiviteter och evenemang kring fåglar och fågelskådning i Västmanland sker på lokal nivå och arrangeras av lokala fågelklubbar. I Västerås finns ingen lokal fågelklubb och därför har VOF valt att förlägga sin exkursionsverksamhet med utgångspunkt från Västerås. 

Här nedan försöker vi samla evenemang och aktiviteter från hela Västmanland. 

2020-01-11 Ekeby våtmark

Ekeby våtmark som är en del av reningsverket i Eskilstuna erbjuder övervintrande fågel öppet vatten hela vintern. Det öppna vattnet gör att det stannar gott

Dela detta
Läs mer »