Fågelrapporter

På uppdrag av Länstyrelsen i Västmanland publicerar vi varje år en fågelrapport med statistik baserad på vad som rapporterats på artportalen.
Det är vår Regionala rapportkommitté som ansvarar för att denna rapport sammanställs och vår Redaktion på tidningen Fåglar i Västmanland som ansvarar för publiceringen som sker i dubbelnummret 3-4 och kommer ut i början av augusti varje år.

 

Här nedanför kan du ladda ner äldre fågelrapporter i PDF-format.