Pilgrimsfalk

Västmanland är tillsammans med Närke och Uppland den sista vita fläcken på pilgrimsfalkens nya Sverigekarta. Det bestämde sig några fågelvänner i Västerås att göra något åt.

[Pille1] Sommaren 2011 kom tre pilgrimsfalkungar från Nordens Ark som sattes ut i en så kallad ”hackingbur” på ett av stadens vattentorn.
Målet för projektet är förstås att få tillbaka pilgrimsfalken som häckfågel i Västmanland. Inledningsvis är det mest sannolikt att det sker i urbana miljöer. Den yttersta visionen är att pilgrimsfalken ska återvända till sina ursprungliga, naturliga häckningsmiljöer som är branta stup och höga berg.

De sista pilgrimsfalkarna i Västeråstrakten häckade på ön Skarpan i Granfjärden på 1950-talet men häckningar förekom även i fiskgjusebon vid t.ex. Rörbosjön i Svartådalen och Tinäset vid Nedre Dalälven.
För att nå resultat måste vi givetvis arbeta långsiktigt och det kan mycket väl ta tio år innan vi ser något resultat av våra ansträngningar. Allt arbete sker oavlönat med hjälp av engagerade människor som vill göra en insats för pilgrimsfalken.

vlt satte falkarna på förstasidan!

Nytt hem för unga pilgrimsfalkar
Pilgrimsfalken tillbaka i stan

2012

Sommaren 2012 genomfördes vår andra projektsommar. Vi fick vi fem pilgrimsfalkungar från Nordens Ark som sattes ut i en nybyggd hackinglåda på Djäknebergets vattentorn som ligger centralt i Västerås.
Intresset var stort från allmänheten. Tre informationskväller utannonserades i VLT och i lokalradion. Informatörer från projektet med tubkikare fanns tillhands vid caféet på Djäkneberget.  Många nyfikna kom.

Falkarna blev successivt mer aktiva och sågs jaga över stan. Hamnområdet var också populärt.  Flera rapporter hördes om falkar som jagade duvor vid Lantmännens silo.  De hade också upptäckt den häckningslåda som monterats på toppen av silon året innan. Flera rapporter om 1K (årsungar) pilgrimsfalkar har också synts på Svalan från bla Asköviken.

2013

I år har åtta pilgrimsfalksungar fötts upp i Västerås. Tre placerades på Djäknebergstornet och fem vid kraftvärmeverket.

I år kom först tre ungar i början på juli och placerades ut i hackinglåda på taket till gamla Vattentornet på Djäkneberget.
Under tre kvällar i vecka 30 presenterades projektet på Djäkneberget för allmänheten.
Totalt var drygt sextiofem personer närvarande och lyssnade till Bjarne, Erik och Daniel som på ett mycket fint sätt berättade om projektet och hur det fortlöper. Flera av falkarna sågs också flygande över Djäkneberget.
Projektet har fått stor uppmärksamhet i media med helsidesartiklar i både VLT och Västerås tidning. TV4 har också gjort ett inslag.
Som ett resultat av att Västerås lyckats bra med tidigare utplaceringar av pilgrimsfalkar fick projektet med kort varsel fem nya ungar i slutet av juli.
Det blev bråttom att finna en ny plats att bygga en hackinglåda på. Det hela löstes och på den gamla oljepannan vid Ångkraftverket vid den s.k. Skitviken mottogs fem ungar från Nordens Ark fredagen den 26.7. Fyrtio personer var närvarande för att ta emot och fotografera de vackra pilgrimsfalkarna.

En hanne ifrån förra årets kull har hållit till i Västerås och har setts passa på att ibland sno mat ifrån årets ungar på Djäkneberget. Han har även setts ifrån bohyllan på silosen vid Granngården.
Pilgrimsfalkarna har blivit en riktig magnet på Djäkneberget. Aldrig har så många människor vandrat omkring med kikare runt halsen där uppe. Liksom tidigare somrar inbjöds allmänheten och media till falkskådning på Djäkneberget i augusti.2014

Årets utsättning av pilgrimsfalksungar skedde på silon i Norsa, Köping torsdag 26 juni. Tre falkungar som är drygt en månad gamla, kom från Nordens Ark och placerades i en bolåda. Där matas de av medlemmar i Hedströmsdalens Ornitologiska Förening, som tillsammans med VOF är ansvariga för projektet.

Efter en vecka i bolådan öppnas den och falkungarna kan börja öva sin flygförmåga för att så småningom börja jaga byten. Matningen kommer att pågå fram till mitten av augusti med successiv avtrappning så att ungarna blir stimulerade att söka egen mat.

Silon i Köping är norra Europas högsta silo med sina dryga 90 meter och en utmärkt plats. Även om pilgrimsfalkarnas favoritmiljö är branta klippstup så kan de häcka både i träd och på byggnader. Det är viktigt att själva boplatsen är skyddad från direkt störning. Öppen mark omkring häckplatsen är också viktigt. Pilgrimsfalken är specialist på att jaga och fånga fåglar i luften men har inte specialiserat sig på någon speciell bytesart utan tar det som bjuds och är lättast att slå.

En extra kull
Fyra falkungar hade placerats ut i Stockholm i slutet av juni. Men tyvärr blev tre av dem så hårt mobbade av trutar och fiskmåsar att man beslutade att flytta dem. Nordens Ark kontaktade VOF som svarade att beredskap fanns att ta emot dem och att ordna matning i Västerås.
Buren på Djäkneberget ställdes snabbt i ordning av deltagarna i Projekt Pilgrimsfalk. Två honor och en hane anlände 11 juli och fann sig genast väl till rätta. Eftersom de redan kunde flyga blev det en kort vistelse i buren innan den öppnades.

 

2015

Ett exceptionellt år med häckande pilgrimsfalk i Västerås och utsättning av fyra ungar från Nordens Ark i Köping.

För första gången på nästan 60 år har ett pilgrimsfalkpar lyckats med en häckning i Västmanland. Falkparet är en hane CX, som sattes ut och matades på Djäknebergstornet 2012 och honan BH kommer från ett falkberg i Småland, född samma år. Tre ungar, en hona och två hanar ringmärktes 29/6 på Lantmännens silo i Västerås. Det är glädjande att vi fått ett så snabbt resultat av de utsättningar av falkungar som gjorts de senaste åren.

De senast kända häckningarna av pilgrimsfalk i Västmanland var 1956 i ett fiskgjusebo på Fagerön och 1957 på Hargen i Mälaren. Senare 1956-1960 har misstänkta häckningsobservationer
gjorts bl.a i Ramnästrakten.

Den 18 december 2015 fångades en pilgrimsfalk av en person i Marocko som hade tänkt sälja honom till falkenerare. Fågelvännen Karim Rousselon såg att falken var ringmärkt och kunde genom sina kontakter få fram att det var pilgimshanen CX som häckade i Västerås sommaren 2015. Tack vare Karims agerande kunde CX släppas ut i frihet igen.

Karim Rousselon jobbar i Marocko med att föda upp rovfåglar så som jaktfalkar, pilgrimsfalkar och berberfalkar åt framför allt arabiska falkenerare. Genom att köpa falkar från Karim minskas risken att de istället köper fångade vilda falkar, vilket hotar de frilevande falkpopulationerna. – Tyvärr fortsätter vissa personer i Marocko att fånga och sälja falkar illegalt, berättar Karim Rousselon. Jag känner de flesta av dem och är relativt välinformerad. Personen som fångade CX släppte pilgrimsfalken eftersom jag känner honom, eftersom CX var ett vuxet avelsdjur och eftersom jag gav honom ekonomisk kompensation. Som om inte räddningen av CX i Marocko var tillräckligt sensationell är det dessutom det blott andra fyndet av en ringmärkt pilgrimsfalk söder om Medelhavet, enligt Tuomo Kolehmainen på Naturhistoriska Riksmuseet. CX var enligt Karim Rousselon i utmärkt form när han fångades och släpptes sedan på samma plats.

2016

Köping – I början av juli fick Hedströmsdalens OF två pilgrimsfalkungar från Nordens Ark, en hona och en hane. De sattes i buren på silon i Norsa, Köping. De första dagarna efter att buren öppnats, verkade de ha lite svårt att hitta tillbaka till buren. Genom webbkameran har man kunnat titta på falkarna när de kommit och ätit av sina kycklingar. Ibland hade de ätit sig så mätta på kyckling att de dästa låg på golvet i buren och smälte maten.

Västerås – Ett par uppträdde stationärt vid häckningsplatsen vid Munkängen i Västerås från och med den 1 maj och eventuellt gjordes ett häckningsförsök (fl. obs.). Honan var densamma (”BH”) som förra året, medan förre årets hanne (”CX”) inte återvände från sin utflykt till Marocko. Den hanne, en 2K-fågel, som anslöt till honan den 1 maj och f.ö. stannade året ut, var möjligen inte könsmogen.

2017

Västerås – Paret som etablerades i Västerås 2016 övervintrade på häckningslokalen och skred till häckning i år och det föddes två ungar, en hona och en hane på silo. Andra häckningen på lokalen. Den förra genomfördes 2015 av samma hona (”BH”) men då med en annan hanne.
Köping – två boungar sattes ut i juni. Läs mer>>

2018

Arboga – Den 3 april fick Arboga Fågelklubb (AFK) frågan från Tina i Hedströmsdalens Ornitologiska Förening (HOF) om att ta hand om årets pilgrimsfalkungar från Nordens Ark. Anledningen var att klubben misstänkte att en naturlig häckning var på gång någonstans uppe på Norsa Silon i Köping.  Arbogaklubben kontaktade  Lantmännen Fastigheter i Örebro och fick ett positivt bemötande.  Sponsorer säkrades och gruppen för hackinglådan satte igång planeringen för lådbygget. Här fick man stor hjälp från HOF som byggt ett antal ”lådor/ holkar”.  Den 15 maj fick Arboga ett videomeddelade att tre unga pilgrimsfalkar, en hane och två honor hade kläckts 10 och 12 maj som kunde levereras till Arboga ca 35 dagar efter sista kläckningen. 

Leveransdagen den 18 juni. Alla i gruppen var närvarade vid Arboga Silon och hela den unika händelsen dokumenterades av en reporter från Arboga Tidning med ett stort reportage på framsida och mittuppslag. Lådan öppnades kl 10.35 på midsommardagen. Hanen var först ut redan efter ca 10 minuter då han flög iväg och satte sig i en tall på södra sidan av Arbogaån, där han sen satt mest hela dagen. De båda honorna satt på Siloskanten hela dagen och övade sina vingar innan även de lämnade Silon flygande åt varsitt håll. Hela projektet löpte på planenligt och de sista vaktlarna matades i första veckan i augusti. Det som varit besvärande och onödigt är två inbrott i Silosbyggnaden av ungdomar som saboterat och förstört kameraövervakningen.

Västerås – Återigen samma par som stannade kvar hela vintern och fick tre ungar. 

2019

Västerås – Återigen samma par som stannade kvar hela vintern och fick tre ungar. Falkungarna lämnar sin boplats på sensommaren eller hösten men föräldrarparet håller sig kvar året runt.
Arboga –  fick 3 ungar från Nordens Ark, vilket sannolikt var sista utsättningen av falkungar via hacking.
Köping – ingen häckning

 

2020

Västerås – Pilgrimsparet som stannat över vintern i Västerås har lagt 4 ägg i år. Tre ägg kläcktes, men bara två ungar matades och överlevde. Tyvärr hittades hanen märk AY död på marken den 5 juni. Men honan klarade själv av att föda upp de två ungarna som kom på vingar runt 10 juli. Media och allmänheten var inbjudna till ungarna premiärflygning 7 juni. När ungarna kommit på vingar försvann de ganska omedelbart från Västerås och har inte siktats sedan dess. Honan är emellertid kvar. 

Köping – I år fick hanen som är född 2016 och hans vilda/omärkta hona två ungar, en hona och en hane. Fyra ägg lades, men de två sista äggen kläcktes aldrig. Ett litet orosmoln uppstod i år då Lantmännen planerat renovering av silon vid Norsa, men med tanke på pilgrimsfalksungarna så sköts renoveringen upp. Det är vi alla mycket tacksamma för. Ungarna ringmärktes den 22 juni av Ulf Eriksson, Arboga. 

 

Återfynd av falkar från våra utsättningar:

  • Hane CX Djäkneberget 2012 sedd Marocko 2016
  • Hona TJ Djäkneberget 2012 död Uleåborg 2014
  • Hane BT Köping 2014 död Sarpsborg 2014
  • Hona XS Sthm/V:ås 2014 sedd Gävletrakten 2015
  • Falk Köping 2015 fotad Portugal 2019
  • Falk Arboga 2018 fotad Hjälstaviken 2019
  • Falk Arboga 2019 hittad Västerås 2019 sjuk och avlivades.