Pilgrimsfalk

Västmanland är tillsammans med Närke och Uppland den sista vita fläcken på pilgrimsfalkens nya Sverigekarta. Det bestämde sig några fågelvänner i Västerås att göra något åt.

[Pille1] Sommaren 2011 kom tre pilgrimsfalkungar från Nordens Ark som sattes ut i en så kallad ”hackingbur” på ett av stadens vattentorn.
Målet för projektet är förstås att få tillbaka pilgrimsfalken som häckfågel i Västmanland. Inledningsvis är det mest sannolikt att det sker i urbana miljöer. Den yttersta visionen är att pilgrimsfalken ska återvända till sina ursprungliga, naturliga häckningsmiljöer som är branta stup och höga berg.

De sista pilgrimsfalkarna i Västeråstrakten häckade på ön Skarpan i Granfjärden på 1950-talet men häckningar förekom även i fiskgjusebon vid t.ex. Rörbosjön i Svartådalen och Tinäset vid Nedre Dalälven.
För att nå resultat måste vi givetvis arbeta långsiktigt och det kan mycket väl ta tio år innan vi ser något resultat av våra ansträngningar. Allt arbete sker oavlönat med hjälp av engagerade människor som vill göra en insats för pilgrimsfalken.

vlt satte falkarna på förstasidan!

Nytt hem för unga pilgrimsfalkar
Pilgrimsfalken tillbaka i stan

2012

Sommaren 2012 genomfördes vår andra projektsommar. Vi fick vi fem pilgrimsfalkungar från Nordens Ark som sattes ut i en nybyggd hackinglåda på Djäknebergets vattentorn som ligger centralt i Västerås.
Intresset var stort från allmänheten. Tre informationskväller utannonserades i VLT och i lokalradion. Informatörer från projektet med tubkikare fanns tillhands vid caféet på Djäkneberget.  Många nyfikna kom.

Falkarna blev successivt mer aktiva och sågs jaga över stan. Hamnområdet var också populärt.  Flera rapporter hördes om falkar som jagade duvor vid Lantmännens silo.  De hade också upptäckt den häckningslåda som monterats på toppen av silon året innan. Flera rapporter om 1K (årsungar) pilgrimsfalkar har också synts på Svalan från bla Asköviken.

2013

I år har åtta pilgrimsfalksungar fötts upp i Västerås. Tre placerades på Djäknebergstornet och fem vid kraftvärmeverket.

I år kom först tre ungar i början på juli och placerades ut i hackinglåda på taket till gamla Vattentornet på Djäkneberget.
Under tre kvällar i vecka 30 presenterades projektet på Djäkneberget för allmänheten.
Totalt var drygt sextiofem personer närvarande och lyssnade till Bjarne, Erik och Daniel som på ett mycket fint sätt berättade om projektet och hur det fortlöper. Flera av falkarna sågs också flygande över Djäkneberget.
Projektet har fått stor uppmärksamhet i media med helsidesartiklar i både VLT och Västerås tidning. TV4 har också gjort ett inslag.
Som ett resultat av att Västerås lyckats bra med tidigare utplaceringar av pilgrimsfalkar fick projektet med kort varsel fem nya ungar i slutet av juli.
Det blev bråttom att finna en ny plats att bygga en hackinglåda på. Det hela löstes och på den gamla oljepannan vid Ångkraftverket vid den s.k. Skitviken mottogs fem ungar från Nordens Ark fredagen den 26.7. Fyrtio personer var närvarande för att ta emot och fotografera de vackra pilgrimsfalkarna.

En hanne ifrån förra årets kull har hållit till i Västerås och har setts passa på att ibland sno mat ifrån årets ungar på Djäkneberget. Han har även setts ifrån bohyllan på silosen vid Granngården.
Pilgrimsfalkarna har blivit en riktig magnet på Djäkneberget. Aldrig har så många människor vandrat omkring med kikare runt halsen där uppe. Liksom tidigare somrar inbjöds allmänheten och media till falkskådning på Djäkneberget i augusti.2014

Årets utsättning av pilgrimsfalksungar skedde på silon i Norsa, Köping torsdag 26 juni. Tre falkungar som är drygt en månad gamla, kom från Nordens Ark och placerades i en bolåda. Där matas de av medlemmar i Hedströmsdalens Ornitologiska Förening, som tillsammans med VOF är ansvariga för projektet.

 

Efter en vecka i bolådan öppnas den och falkungarna kan börja öva sin flygförmåga för att så småningom börja jaga byten. Matningen kommer att pågå fram till mitten av augusti med successiv avtrappning så att ungarna blir stimulerade att söka egen mat.

Silon i Köping är norra Europas högsta silo med sina dryga 90 meter och en utmärkt plats. Även om pilgrimsfalkarnas favoritmiljö är branta klippstup så kan de häcka både i träd och på byggnader. Det är viktigt att själva boplatsen är skyddad från direkt störning. Öppen mark omkring häckplatsen är också viktigt. Pilgrimsfalken är specialist på att jaga och fånga fåglar i luften men har inte specialiserat sig på någon speciell bytesart utan tar det som bjuds och är lättast att slå.

En extra kull
Fyra falkungar hade placerats ut i Stockholm i slutet av juni. Men tyvärr blev tre av dem så hårt mobbade av trutar och fiskmåsar att man beslutade att flytta dem. Nordens Ark kontaktade VOF som svarade att beredskap fanns att ta emot dem och att ordna matning i Västerås.
Buren på Djäkneberget ställdes snabbt i ordning av deltagarna i Projekt Pilgrimsfalk. Två honor och en hane anlände 11 juli och fann sig genast väl till rätta. Eftersom de redan kunde flyga blev det en kort vistelse i buren innan den öppnades.

2015

Ett exceptionellt år med häckande pilgrimsfalk i Västerås och utsättning av fyra ungar från Nordens Ark i Köping.

För första gången på nästan 60 år har ett pilgrimsfalkpar lyckats med en häckning i Västmanland. Falkparet är en hane CX, som sattes ut och matades på Djäknebergstornet 2012 och honan BH kommer från ett falkberg i Småland, född samma år. Tre ungar, en hona och två hanar ringmärktes 29/6 på Lantmännens silo i Västerås. Det är glädjande att vi fått ett så snabbt resultat av de utsättningar av falkungar som gjorts de senaste åren.

De senast kända häckningarna av pilgrimsfalk i Västmanland var 1956 i ett fiskgjusebo på Fagerön och 1957 på Hargen i Mälaren. Senare 1956-1960 har misstänkta häckningsobservationer
gjorts bl.a i Ramnästrakten.