Hallstahammar

Hallstahammars kommun är uppdelad i 4 zoner. Berg, Svedvi, Säby och Kolbäck-Strömsholm.

I norr gränsar zonerna mot Surahammars kommun, I väster mot Köping och öster Västerås. Söderut möter kommunen Mälaren.

Södra delarna av kommunen består av karaktäristiskt mälardalslandskap med ädellövskog och kulturlandskap. I norr är det bergslagen och barrskog som breder ut sig.

 

Zoner och Inventerare

Observera att zonerna inte är det samma som socknar även om sockennamnen används. Vi har valt att i möjligaste mån använda gränser som är lätta att se, som vägar, åar, bäckar och större fält mellan skogar.

 

Namn med Fet text = Zonen är bokad 2019
Namn med kursiv text = Förra årets inventerare som inte svarat om de vill fortsätta
Inget namn = Zonen är ledig

 

Zon 23 – Berg (Gröna punkter) – Bengt & Marie Morberg
Zon 24 – Svedvi (Blå punkter) – Jacob Rudhe
Zon 25 – Kolbäck-Strömsholm (Vinröda punkter) – Leo Ivonen
Zon 26 – Säby (Gula punkter) – Ulf Carlsson