Hallstahammar

Hallstahammars kommun är uppdelad i 4 zoner. Berg, Svedvi, Säby och Kolbäck-Strömsholm.

I norr gränsar zonerna mot Surahammars kommun, I väster mot Köping och öster Västerås. Söderut möter kommunen Mälaren.

Södra delarna av kommunen består av karaktäristiskt mälardalslandskap med ädellövskog och kulturlandskap. I norr är det bergslagen och barrskog som breder ut sig.

 

Länk till karta med zoner

 

 

Zoner och Inventerare

Observera att zonerna inte är det samma som socknar även om sockennamnen används. Vi har valt att i möjligaste mån använda gränser som är lätta att se, som vägar, åar, bäckar och större fält mellan skogar.

 

 

Namn med Fet text = Zonen är bokad 2020
Namn med kursiv text = Förra årets inventerare som inte svarat om de vill fortsätta
Inget namn = Zonen är ledig

 

 

Zon 23 – Berg (Gröna punkter) –
Zon 24 – Svedvi (Blå punkter) – Jacob Rudhe
Zon 25 – Kolbäck-Strömsholm (Vinröda punkter) – Leo Ivonen
Zon 26 – Säby (Gula punkter) – Ulf Carlsson