Föreningens tidning

Föreningens tidning Fåglar i Västmanland kommer ut med fyra nummer per år varav ett är dubbelnummer. Nr 1 utkommer i mars, nr 2-3 i augusti och nr 4 i november. Nr 2-3 innehåller fågelrapporten för föregående år som är sammanställd av regionala rapportkommittén (rrk). 

 

Bilderna i tidningen ställs till förfogande av lokala fågelfotografer. Tidningen skickas hem till alla medlemmar.

I tidningen vill vi berätta om stort och smått som händer i Västmanlands fågelvärld. Vi vill gärna få in färdigskrivna bidrag eller tips på sådant du vill att vi ska skriva om i tidningen.

Om du inte fått din tidning eller vill ha fler exemplar, hör av dig till redaktören.

 

Redaktör för FIV: Christina Bredin, 0706 344 120.