Fågelintresse

Fågelintresse är ett av de tre ben vår verksamhet bygger på.

Allt vårt arbete med att öka fågelintresset utgår från att skapa bättre förutsättningar för fågelskyddet och naturskyddet. Om fler är intresserade kommer fler att få upp ögonen för hur viktigt det är med ett aktivt fågel- och naturskyddsarbete. 

Vi vill också bidra till att fler får uppleva naturen och det positiva med ett aktivt friluftsliv.

 

Fågelintresse och det arbete vi utför för att öka det är det av föreningens ben som syns mest utåt. Vilket är ganska uppenbart eftersom det är en utåtriktad verksamhet som vänder sig till alla medlemmar och även till allmänheten och media.

 

Vi har en liten fågelintressegrupp med fokus på medlemsaktiviteter (främst i Västerås) och aktiviteter för allmänheten.

 

Fågelintressegruppen.

Johan Karlsson
Christina Bredin – redaktör web och medlemstidning
Marjatta Ericsson – program
Filip Jansson – program