Styrelsen

Styrelsen träffas regelbundet och diskuterar naturvård, miljö, föreningsfrågor och planerar aktiviteter.
Hör gärna av dig till oss med frågor du vill att vi ska behandla.

Johan Karlsson

Ordförande

070 666 07 27

Fågelintressefrågor, Unga fågelskådare, Aktiviteter

Christina Bredin

Vice Ordförande

070-634 4120

Redaktör Fåglar i Västmanland, Medlemsansvarig, Fågelintressefrågor, Rapphönan Västmanland

Per Hagström

Kassör

Marjatta Ericsson

Sekreterare

+46 70 600 08 27

Sekreterare, Fågelintressefrågor, Rapphönan Västmanland, Aktiviteter

Niclas Lignell

070-770 5779

Fågelskyddsfrågor

Kalle Källebrink

Ledamot

0224- 280 41

Fågelforskningsfrågor, Kontaktperson berguv

Seppo Leppälampi

Ledamot

076-645 9780

Fågelforskning och Projektsamordnare

Andreas Porswald

Ledamot

Fågelskyddsfrågor

Jacob Rudhe

Ledamot

076 252 0696

Fågelforskningsfrågor Sjöfågeltaxering

Leena Zander