Sydväst

Den sydvästra delen består av zonerna Dingtuna, Barkarö, Kvicksund, Rytterne och Tidö

I Väster, Söder och Öster är det Mälaren som utgör gräns för detta område och i Norr är det E18.

Området består till stor del av kulturlandskap med en hel del inslag av ädellövskog.

Länk till karta med zoner

 

Zoner och Inventerare 

Observera att zonerna inte är det samma som socknar även om sockennamnen används. Vi har valt att i möjligaste mån använda gränser som är lätta att se, som vägar, åar, bäckar och större fält mellan skogar.

 

Namn med Fet text = Zonen är bokad 2020
Namn med kursiv text = Förra årets inventerare som inte svarat om de vill fortsätta
Inget namn = Zonen är ledig

 

Zon 1 – Dingtuna (Gröna punkter) – Bitte Berglund, Ulla-Britt Östholm
Zon 2 – Barkarö (Grå punkter) – Mats Magnussen
Zon 3 – Kvicksund (Blå punkter) – Ulf Carlsson
Zon 4 – Rytterne (Vinröda punkter) – Johan Karlsson
Zon 5 – Tidö (Gula punkter) – Marjatta Ericson