Sydost

Området består av zonerna Björnö/Gäddeholm, Irsta, Kärrbo, Kungsåra och Ängsö.

Från Björnö i väster till gränsen mot Enköping i Öster. E18 i norr och mälaren i söder.

 

Området består av kulturlandskap med inslag av ädellövskog.

 

Zoner och inventerare

Observera att zonerna inte är det samma som socknar även om sockennamnen används. Vi har valt att i möjligaste mån använda gränser som är lätta att se, som vägar, åar, bäckar och större fält mellan skogar.

 

Namn med Fet text = Zonen är bokad 2019
Namn med kursiv text = Förra årets inventerare som inte svarat om de vill fortsätta
Inget namn = Zonen är ledig

 

Zon 6 – Björnö-Gäddeholm (Blå punkter)Lennart Urby
Zon 7 – Irsta (Grå punkter) –
Zon 8 – Kärrbo (Vinröda punkter) – Joachim Karlsson
Zon 9 – Kungsåra (Gröna punkter)Yvonne Sturesson-Ljungblad
Zon 10 – Ängsö (Gula punkter)Niclas Lignell