Sydost

Området består av zonerna Björnö/Gäddeholm, Irsta, Kärrbo, Kungsåra och Ängsö.

Från Björnö i väster till gränsen mot Enköping i Öster. E18 i norr och mälaren i söder.

 

Området består av kulturlandskap med inslag av ädellövskog.

 

Länk till karta med zoner

 

 
Zoner och inventerare

Observera att zonerna inte är det samma som socknar även om sockennamnen används. Vi har valt att i möjligaste mån använda gränser som är lätta att se, som vägar, åar, bäckar och större fält mellan skogar.

 

 

Namn med Fet text = Zonen är bokad 2019
Namn med kursiv text = Förra årets inventerare som inte svarat om de vill fortsätta
Inget namn = Zonen är ledig

 

 

Zon 6 – Björnö-Gäddeholm (Blå punkter) – Lennart Urby
Zon 7 – Irsta (Grå punkter) –
Zon 8 – Kärrbo (Vinröda punkter) –
Zon 9 – Kungsåra (Gröna punkter) – Yvonne Sturesson-Ljungblad
Zon 10 – Ängsö (Gula punkter) – Niclas Lignell?