Bli medlem

Årsavgiften i Västmanlands Ornitologiska Förening (VOF) är:
– 160 kr för vuxna,
– 60 kr för ungdomar under 20 år
– 200 kr för familj.
Betala in avgiften på vårt plusgirokonto 10654-2 eller  Swish 123 577 0318
Glöm inte skriva ditt namn och adress.

 

 

Skicka samtidigt ett mail till oss och meddela din adress, telefon och epostadress.

Detta får du som medlem i VOF!
– Tidskriften ”Fåglar i Västmanland” med artiklar om fåglar och information om aktiviteter. Tidningen utkommer med 4 nummer per år.
– Medlemsmöten med intressanta föredragshållare
– Exkursioner till fåglarna
– Hjälp med frågor och funderingar runt fåglar och fågelskydd
– Uppbackning vid naturvårdsärenden
– Aktivt arbete för naturskydd med fåglarna i fokus
– Bra kamratskap bland likasinnande