Bli medlem

Detta får du som medlem i VOF!

– Tidskriften ”Fåglar i Västmanland” med artiklar om fåglar och information om aktiviteter. Tidningen utkommer med 4 nummer per år.

– Medlemsmöten med intressanta föredragshållare

– Exkursioner till fåglarna

– Hjälp med frågor och funderingar runt fåglar och fågelskydd

– Uppbackning vid naturvårdsärenden

– Aktivt arbete för naturskydd med fåglarna i fokus

– Bra kamratskap bland likasinnande

Från och med 2020 är Västmanlands Ornitologiska Förening (VOF) integrerade med BirdLife Sverige. Det innebär att du som medlem i VOF automatiskt även är medlem i BirdLife Sverige. 

För medlemmar i BirdLife Sverige som är bosatta i Västmanland gäller det omvända. Då är man automatiskt medlem i Västmanlands Ornitologiska Förening.

 

Våra medlemsavgifter faktureras gemensamt av BirdLife Sverige.

 

Här nedan följer priserna som gäller för att bli medlem i VOF och BirdLife Sverige.

 

VOF:s medlemstidning Fåglar i Västmanland – 160 (ungdom 60)

Familjemedlemskap  VOF inkl. Fåglar i Västmanland  – 200 (alla boende på samma adress)

BirdLife Sveriges medlemstidning Vår Fågelvärld – 330 (ungdom 165)

Familjemedlemskap BirdLife Sverige inkl. Vår Fågelvärld – 390 (alla boende på samma adress)

Boken Fågelåret, den årliga redovisningen – 90

BirdLife The Magazine – 160

 

Ni betalar summan till BirdLife till PG 19 94 99-5 , välj Meddelande i stället för OCR,  skriv in namn, adress, epost och vad summan avser.

 

Redan medlem

Är du redan medlem och vill göra förändringar i ditt medlemskap kontakta medlemsservice på e-post medlem@birdlife.se. Dit vänder du dig för alla förändringar som du vill göra med ditt medlemskap, tex; om du bytt namn eller adress, vill ha tidningen till sommarstugan eller önskar läsa ytterligare en tidning. 


Har du frågor kontakta vår medlemsansvarige Christina Bredin – 070-634 4120