Ringmärkning

Ringmärkning av fåglar har pågått sedan slutet av 1800-talet och i Sverige var tidigt ute och började 1911. Runt 300 000 fåglar ringmärks i Sverige årligen. Hälften ringmärks på fågelstationer och den andra hälften ringmärks av privata ringmärkare. 

Ringmärkningscentralen

Ringmärkningscentralen administrerar all ringmärkning i Sverige. Det är de som utfärdar tillstånd för ringmärkning, bistår ringmärkare och forskare och handlägger rapporter baserat på ringmärkningen i Sverige.

 

Hit kan man också vända sig om man hittat en ring, eller en fågel som är ringmärkt. På deras hemsida kan man också se rapporter och kartor över återfynd av svenska fåglar.

 

Ringmärkningscentralens hemsida.

Fågelstationer

I Sverige finns det drygt 20 fågelstationer som bedriver forskning, mestadels på ideell basis.

Forskningen här kan vara miljöövervakning, inventeringsprojekt och ringmärkning. Mest välkänd är ringmärkningen av flyttfåglar, där man genom att märka fåglar under flytt genom återfynd kunnat kartlägga vart fåglarna flyttar. På så sätt vet vi att en silvertärna ringmärkt i Sverige flugit hela vägen till Nya Zeeland. 

 

Här hittar du mer info om Sveriges fågelstationer.

Privata ringmärkare

Utöver fågelstationer så utförs ringmärkning också av privata ringmärkare. De bistår forskningen på olika sätt och deras ringmärkning är oftast kopplat till något projekt som administreras av fågelstationer, forskare eller ringmärkningscentralen.

 

Dessa ringmärkare kan vara anslutna till en förening och jobba tillsammans, men ringmärkarlicensen är personlig och även om det är under en förenings administration så är det personerna som har licens som står för ringmärkningen.

Ringmärkning i Västmanland

I Västmanland finns ingen fågelstation, men det finns ett antal privata ringmärkare. Det kan vara personer med licens för specifika arter, exempelvis ugglor, rovfåglar mm. Det kan också vara ringmärkare som bistår forskare i olika projekt.

 

Sedan 2020 har vi i Västmanlands ornitologiska förening valt att ta upp ringmärkning som en del av vår verksamhet. Dels för att tillgängliggöra ringmärkning för medlemmar som har intresse för det. Men också för att kunna utbilda och bistå andra privata ringmärkare i Västmanland. 

 

Som bas för vår verksamhet har vi startat upp en CES-märkning vid Önstensborg i Västerås. Läs mer om den här.

CES

Constant Effort Sites är en standardiserad ringmärkning på häcklokaler som startade i England på 1980-talet. I Sverige började vi 1996 och det är Naturhistoriska Riksmuseet som driver projektet.

 

Kortfattat handlar det om att ringmärka häckande fågel på samma sätt och samma lokaler under en längre tid och metoden är den samma i hela Europa. Syftet med CES är att följa fåglars populationsutveckling och tillståndet i naturen för att upptäcka eventuella miljöförändringar.