Fågelskydd

Fågelskydd är ett av de ben vår verksamhet vilar på.

Det mesta av vårt fågelskyddsarbete bedrivs av lokala eldsjälar och fågelklubbar och VOF har mer en samordnande roll i detta.

Vi deltar i samverkan och svarar på remisser ibland ensamma ibland tillsammans med andra natur och friluftsorganisationer.

 

Funktionärer

Dessa funktionärer representerar oss i specifika fågelskyddsfrågor

Niclas Lignell – Fågelskyddssamordnare i Föreningen

Torbjörn Hegedüs – Representant i Askövikens skötselråd

Lennart Waara – Representerar oss i frågor rörande Slagårda.