Höstmärkning Skopan

Bakgrund

Under våren och sommaren ringmärker vi fåglar under det internationella projektet CES och på hösten ringmärker vi flyttfåglar som rastar hos oss. Valet av plats för denna märkning växte fram under vår första säsong med CES.

Vi ville ha en plats som erbjöd olika biotoper, såsom vass, salix, skog. Gärna i anslutning till Mälaren som stoppade upp fåglarna. Dessutom ville vi att platsen skulle vara tillgänglig så att vi lätt kunde ta emot besökare och hålla guidningar. Detta samtidigt som platsen inte fick vara alltför välbesökt.

Med de kraven var det inte allt för lätt att hitta någon plats, men ganska snabbt intensifierade vi vårt sökande kring Hässlösundet där det finns gott om vass och området är lätt att nå. Längst söderut på Björnö hittade vi till slut ett litet sund mellan Björnö och den lilla ön Skopan.

Syfte

Höstmärkningens huvudsakliga syfte är att bistå större fågelstationer och projekt med data. Inledningsvis ingår vi t ex i ett projekt om tajgasångares flyttmönster.

Höstmärkningen är också friare än CES, vilket gör att vi t ex kan anpassa våra tider till besökare och bjuda in till guidningar. Så ett sekundärt syfte för oss är att använda hösten till att informera om ringmärkning och att låta nyfikna se ringmärkning på nära håll.

Ringmärkningsplats

Skopan är en liten ö vid Björnös sydspets. Mellan öarna finns ett igenväxt sund med vass och salixbuskage. 
I sundet och på Skopan har vi iordningställt 12 nätplatser. De flesta av dem i vass eller mellan vass och salix. 

Själva märkplatsen har vi dock placerat på Björnön några hundra meters promenad från Södra Björnöbadet.

Statistik