Euro Birdwatch Day

Första helgen i oktober arrangeras Euro Birdwatch Day runt om i Europa.

Såhär skriver Birlife International på sin hemsida om evenemanget.

Euro Birdwatch aims to encourage people of all ages to go observe and enjoy birds, and to show the wonders of bird migration and the necessity of bird and flyway conservation.  It also draws attention to the efforts being made to save endangered bird species and their habitats.

Evenemanget hålls för att uppmärksamma fågelskådning och fåglar, och då framförallt flyttfåglar som under hösten har en strapatsrik resa söderut genom europa mot övervintringsplatserna.

 

VOF bemmannar denna dag fågeltornet i Asköviken, där vi finns till hand för besökare med information om fågelskådning och fågelskydd. Vi hjälper också till att hitta fåglar och artbestämning.

Vid Naturskolans hus har vi tillsammans med Naturskolan utställningar och aktiviteter. Därifrån utgår också guidade turer runt om i Asköviken.

 

Information om vår del av arrangemanget presenteras på vår hemsida och Naturskolans hemsida några veckor före.

BirdLife Sverige har inte någon separat informationssida för detta återkommande evenemang utan de tar fram nya sidor för varje år. Håll utkik på deras hemsida för mer info.

 

Mer information på engelska finns på Eurobirdwatch.eu