Fågelforskning

Fågelforskning är ett av det ben vår riksförening vilar på och så gör också vi.

Någon regelrätt forskning bedrivs inte i vår regi, men en hel del amatörforskning i form av olika projekt bedrivs av våra medlemmar och av lokala fågelklubbar.

Dessutom utför våra medlemmar en hel del inventeringar och datainsamling via artportalen som kan komma forskningen till handa.

I VOF är vi på gång att starta upp en samordningsgrupp eller liknande för att samla alla som sysslar med olika projekt.

Funktionärer

Följande personer har funktioner och roller som bistår eller leder någon form av forskningsverksamhet i Västmanland.

Seppo Leppälampi – Forskning och projektsamordnare i föreningen

Gunnar Lignell – Projekt Hälleskogsbrännan

Sören Larsson – Projekt Hälleskogsbrännan, Uggleveckan och Projekt Tjäder

Jakob Rudhe – Kordinator, Svensk Sjöfågeltaxering Västmanland