Fågelforskning

Fågelforskning är ett av de tre huvudområden som föreningen grundar sig på.

Inom föreningen bedrivs forskning på flera olika nivåer, alltifrån deltagande som inventerare i nationella forsknings- och miljöövervakningsprojekt till medborgarforskning genom att rapportera fågelobservationer till Artportalen.

Aktiva inom föreningen driver även ett antal egna amatörforskningsprojekt som både fokuserar på specifika arter och enskilda områden inom landskapet.

Fågelforskningsgruppenska arbeta för att:

  • övervaka Västmanlands fågelfauna, initiera, samordna, genomföra och redovisa olika inventeringsuppdrag.
  • stimulera och uppmuntra amatörforskning och enskilda projekt, samt uppmuntra för att redovisning sker i föreningens tidskrift.
  • arbeta för att föreningen är delaktig i de inventeringar som svensk fågeltaxering och Birdlife Sverige driver, som standard-, punkt, nattrutter, sjöfågeltaxeringen och riksinventeringsarter.
  • ha ett nära samarbete med den regionala rapportkommittén (rrk)

Funktionärer

Följande personer har funktioner och roller som bistår eller leder någon form av forskningsverksamhet i Västmanland.

Seppo Leppälampi – Projekt Tjäder

Kalle Källebrink -Riksinventering Berguv

Jakob Rudhe – Kordinator, Svensk Sjöfågeltaxering Västmanland

Gunnar Lignell – Projekt Hälleskogsbrännan

Sören Larsson – Projekt Hälleskogsbrännan, Uggleveckan och Projekt Tjäder