Tornseglare i Västerås

 Upprop för våra tornseglare!

Under vintern och våren 2015 började vi så smått prata om att starta upp ett projekt för våra tornseglare i Västerås. Tornseglare är en art som är starkt förknippad med sommaren och som trivs nära människan.
Den har i hundratals år dragit nytta av oss och byggt bo under tegelpannor och i nischer och avsatser på hus i städer och bland gårdar och lador.

Tyvärr minskar tornseglaren och vetenskapen vet inte riktigt varför. Det finns teorier om att det är gifter i insektsbekämpning och det finns teorier om att moderna byggmetoder försämrar möjligheten för dem att hitta bra boplatser.

Så länge vi inte vet exkakt så blir det svårt med riktade insatser, men vi vill ändå på bästa sätt försöka hjälpa våra tornseglare i väntan på svar på varför de minskar.

Under hösten 2016 träffades några medlemmar från Västerås för att diskutera VOF:s medlemsverksamhet i Västerås och i samband med det mötet kom vi också överens om att starta upp tornseglarprojektet med att bygga holkar och leta efter lämpliga platser att sätta upp dem på.

För att ha något att utgå från behöver vi hjälp att få en bild av var och hur tornseglarna häckar och vill nu uppmana alla fågelintresserade att i år vara observanta kring tornseglarnas häckning.

Rapportera in häckplatser i Västerås kommun på artportalen.se. Saknar man konto på artportalen går det bra att kontakta Johan Karlsson via mail