Om projektet

Bakgrund

Tornseglarna minskar i Sverige och hela Europa. Vi vet inte riktigt varför. Det var startskottet för att börja undersöka möjligheterna till att hjälpa dem.
Under vintern och våren 2015 började fler intresserade höra av sig. Intresset visade sig vara tillräckligt stort för att starta upp något projekt.
För att få något att utgå ifrån uppmanade vi alla att under 2015 rapportera in tornseglarhäckningar och under hösten började vi skissa på en fortsättning.
Hösten 2016 träffades några medlemmar för att diskutera medlemsaktiviteter i Västerås. I samband med detta möte startades också projektet officiellt.

Målsättning

Många frågor om varför tornseglarna minskar är obesvarade. Tillförlitlig data om häckningar och population saknas. Därför blir projektets primära mål att hitta häckningsplatser och metoder för att få tillbaka tornseglare till platser de övergivit.

Metoder

För att få en bättre bild av tornseglarna i Västerås gör vi fältstudier för att hitta lokaler där tornseglarna tidigare häckat, men nu övergivit. Tornseglarna häckar under tegelpannor och där man lägger nya plåttak på lador kommer de inte längre in. Vi vill undersöka möjligheterna att kompensera dessa “naturliga” häckplatser med holkar.

Nuläge

För närvarande är projektet i sin linda och vi famlar lite i mörker för att skapa oss en bild av läget. Dagledigas holkgrupp är involverad och bygger holkar och några projektmedlemmar gör fältstudier för att hitta lämpliga platser att sätta upp dessa på.

 

Projektansvariga är Johan Karlsson och Erik Westman