Nordväst

Den nordvästra delen av kommunen består av 7 zoner. Lillhärad, Skerike/Skultuna, Skultuna/Romfartuna, Skultuna, Haraker, Svanå och Solinge.

Området sträcker sig från gränsen mot Surahammar i väster fram till Väg 56 i öster. Från E18 i söder upp till salagränsen i norr.

Väster om svartån domineras denna del av kommunen av skog och i väster börjar slättlandskapet breda ut sig, med en del inslag av skog.

 

Zoner och Inventerare

Observera att zonerna inte är det samma som socknar även om sockennamnen används. Vi har valt att i möjligaste mån använda gränser som är lätta att se, som vägar, åar, bäckar och större fält mellan skogar.

Namn med Fet text = Zonen är bokad 2019
Namn med kursiv text = Förra årets inventerare som inte svarat om de vill fortsätta
Inget namn = Zonen är ledig

 

Zon 11 – Svanå (Blå punkter) –
Zon 12 – Haraker (Vinröda punkter) – Felicia Rodling & Benjamin Rodling
Zon 13 – Lillhärad (Grå punkter) –
Zon 14 – Skerike/Skultuna (Gula punkter) – David Liderfelt
Zon 15 – Skultuna/Romfartuna (Gröna Punkter) – Erik Westman
Zon 22 – Solinge (Svarta punkter) Gunnar Lignell
Zon 23 – Skultuna (Orangea punkter) Nori Ahari, Filip Jansson