Av Johan Karlsson

-

16 juli, 2020

  • Köping
  • norsa
  • rariteter
  • tjockfot

Västmanlands andra tjockfot

Nästan på dagen 32 år efter det första fyndet av arten i Västmanland hittade Torbjörn Hegedüs landskapets andra tjockfot.

 

I Fåglar i Västmanland från 1990 kan man läsa att fyndet 1988 gjordes på ett hygge nära Hägernäs i Ramsbergs socken. Upptäckare då var en polsk gästforskare vid namn Grzegorz Mikusinski som var tillfälligt stationerad vid Grimsö forskningsstation. Så värst tillfälligt verkade stationeringen dock inte vara, eftersom nämnde Grzegorz fortfarande är stationerad på Grimsö och nu forskar på heltid åt SLU.

 

Av rapporterna från det tidigare fyndet att döma var det bara upptäckaren som såg fågeln, vilket betyder att detta var en art som många saknat på sina västmalandslistor.

 

Dagens fynd gjordes vid Norsa, en lätttillgänglig lokal i utkanten av Köping och av de första larmen framkom att den var synlig från vägen. Nu är Norsa hagar lite lätt kuperade, vilket gjorde det till en sanning med modifikation. Stundtals var den väl synlig för att sedan försvinna nedanför en slänt. Från plattformen på kullen var fågeln dock väl synlig.

 

 

Ganska snabbt fylldes vägen med tillresta hemesterfirare och de stora ytorna gjorde det lätt för oss att tänka på folkhälsomyndighetens restriktioner och hålla avstånd till varandra.

 

Fyndet från 1988 var Sveriges 20:e fynd och sen 2000 har tjockfot varit nästintill årlig i landet, med något enstaka fynd. Dagens fynd är det andra i Västmanland och det 73:e i Sverige.

 

Tjockfoten har en ganska fragmenterad utbredning i Europa och häckar närmast i Polen, men är vanligare ju längre söderut i Europa man kommer och mest kring medelhavet. Den observeras dock kontinuerligt utanför sitt utberdningsområde, men i Sverige är det endast med några enstaka fynd om året.

 

Ett stort tack och grattis till en fin upptäckt säger vi till Torbjörn.

Nu hoppas vi att den stannar, så att den kan glädja fler skådare.

 

Läs mer om Tjockfot:

https://vastmanlandsfaglar.se/tjfot.htm

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tjockfot

 

Som om det inte var nog med Tjockfot så förärades Västmanland tidigare under morgonen med ytterligare ett andrafynd. En brednäbbad simsnäppa upptäcktes i Hjälmaren utanför Arboga av Närkeskådare. Den fågeln är dock lite mer otillgänglig och frågan är om det blir någon mer än upptäckaren som kommer  att se den.

Dela detta

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar