Av Christina Bredin

-

3 mars, 2019

Resultat av örnräkningen 2019

Räkningen i år omfattade 90 platser i 5 län och ett trettiotal kommuner från Nynäshamn och Lidingö till Vättern i väster samt längs Kolbäcksån från mynningen uppströms till Virsbo. Årets räkning samordnades som vanligt av Fältstationen Rördrommen, som nu har säsongs-öppet alla helgdagar mellan 9 och 15 till och med oktober. Arbetet i Fältstationen sköttes av 21 personer, som svarade för att ta in telefonrapporter, lägga in data på Artportalen samt ordna övrig service.

 

Vi har kommit fram till nedanstående resultat av årets örnräkning:

Kolbäcksådalen                                                   9 havsörnar

Svartån (genom Västerås) och Frövisjön         2 havsörnar

Hjälmaren inkl. Kvismaren och Tysslingen    71 havsörnar

Örebro län väster om Tysslingen                     4 havsörnar

Mälaren väster om Hjulstabron och väg 55  81 havsörnar

Mälaren öster om Hjulstabron och väg 55     44 havsörnar

”Mörkölinan”                                                       13 havsörnar

Stockholm                                                             15 havsörnar

Totalt                                                                     239 havsörnar

 

Till detta kommer 6 kungsörnar utspritt över området, var vill vi inte uppge.

 

Resultatet är bättre än förra årets resultat då 229 havsörnar noterades. Det redovisade antalet är sannolikt i underkant, vilket är ett medvetet val från vår sida. Tendensen till ett ökat antal havsörnar i Storstockholm har fortsatt. Nytt för i år är att våra observatörer på några ställen råkat bevittna parningsbeteenden hos havsörnar.

Att antalet kungsörnar är samma som förra året får ses som ett gott resultat eftersom kungsörnarna i Sverige drabbats av ökad dödlighet till följd av kollision med trafiken främst tågtrafiken när kungsörnarna tänker äta tågdödat vilt på spårområdet.

 

Det är viktigt att fortsätta räkning av havs- och kungsörn som signaler på miljöstatusen. Tyvärr håller det på att bli en konkurrenssituation mellan havsörn och fiskgjuse delvis beroende på brist på lämpliga boträd. Boträden betingar många gånger ett högt timmerpris.

 

Fältstationens Rördrommens örngrupp.

Dela detta

Kommentarer

 1. Som jag påpekat tidigare är det synd att inte Östergötland är med dvs i vart fall Norrköpingsområdet ut mot kusten samt de stora sjöarna Roxen och Glan med omgivningar. Här syns ju upp mot 10-15 havsörnar ibland samtidigt samt flera stadiga lokaler inkl häckningar. Norrköpingsföreningen borde vara intresserat ! ! Se deras hemsida finknet och kontaktuppgifter !

  Skrivet av Hans-Erik Karlsson den 17 mars, 2019.

 2. Vi i Västmanlands Ornitologiska Förening administrerar inte denna örnräkning, vi bidrar bara med medlemmar som ställer upp och räknar.
  Räkningen sker på initiativ av Rördrommens fältstation i Strängnäs så det är dit du bör vända dig om du vill att Östergötland också ska vara med.
  mvh
  Johan Karlsson

  Skrivet av Johan Karlsson den 4 april, 2019.

Skriv en kommentar