Av Johan Karlsson

-

1 maj, 2020

  • artportalen
  • rapportera
  • rrk

Önskemål från Rrk

Här kommer information om hur regionala rapportkommittén anser att aktivitet bör anges när man rapporterar i Artportalen.

 

Huvudbudskapet är:

Ett fynd av en fågel under häckningstid och i lämplig biotop bör alltid rapporteras med ett häckningskriterium.

 

Häckningskriterium är de 20 översta aktiviteterna i rullistan i Artportalens rapportformulär, alltså från ”Bo, ägg/ungar” till ”obs i häcktid, lämplig biotop”. Ange det högsta (översta) observerade häckningskriteriet. Övriga aktiviteter i listan är inte häckningsindikerande. Undvik dock helst aktiviteten ”misslyckad häckning” eftersom det oftast är mycket svårt att bedöma helt säkert!

 

 

Häckningstiden varierar mellan olika arter och hos många arter finns en tidsmässig överlappning av perioden för häckning respektive flyttning (av andra individer). I bifogad pdf finns ett schema där ett ”x” för varje halvmånad anger att man då normalt bör ange ett häckningskriterium, snarare än någon annan aktivitet.

 

Med lämplig biotop bör förstås att det avser att miljön i fågelns rätt omedelbara närhet är lämplig att placera ett bo i, dvs. inte lämplig i största allmänhet att rasta eller födosöka i.

 

Kommentarer

 

Fåglar kan givetvis häcka även utanför de perioder som har angivits i schemat och det är upp till rapportören att bedöma hur sannolikt det är att det kan eller kommer att handla om häckning i det enskilda fallet. På samma sätt kan fåglar uppträda på sätt som kan indikera häckning men som ändå bedöms som osannolikt.

 

Tidigare fanns en aktivitet tillgänglig som hette ”Spel/sång, ej häckning” (inte häckningskriterium) men som tyvärr av någon anledning har tagits bort. Detta var inget häckningskriterium men var mycket användbart för fåglar som sjunger men där det är uppenbart att de inte häckar. Exempelvis spelande svartsnäppor eller höstsjungande gransångare. Det finns alltså ingen aktivitet tillgänglig som beskriver observationer enligt nyssnämnda exempel. Helst skulle vi se att man i sådana situationer använder aktiviteten ”lockläte, övriga läten” (inte häckningskriterium) även om detta inte känns särskilt träffande som en bra verbal beskrivning av det man har observerat. Vi har därför förståelse för att rapportörer vill använda ”Spel/sång” (häckningskriterium) för fåglar som faktiskt sjunger, även om häckning inte är aktuellt.

 

Häckningstid för olika arter hittar ni i bifogad PDF: Häckningsperioder Vstm

Dela detta

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar