Av Johan Karlsson

-

7 februari, 2021

  • grönfink
  • gulsparv
  • koltrast
  • talgoxe
  • vinterfåglar
  • vinterfåglar inpå knuten

Vinterfåglar inpå knuten i Västmanland 2021

Årets Vinterfåglar inpå knuten var som det brukar vara i Västmanland under denna räkning. De talrikaste besökarna vid fågelmatningarna är i tur och ordning trion talgoxe, blåmes och pilfink.

 

Vanligaste fåglarna

Men på platserna där bakom ser det inte ut som det brukar. Där återfinns nämligen gulsparv och koltrast. Gulsparven återfanns regelbundet bland de talrika arterna under de första åren av denna räkning men har därefter minskat ganska starkt. Vi vet inte anledningen till detta, men det finns starka misstankar om att den inte trivs i dagens moderna jordbrukslandskap. Över hela landet ser vi just denna vinter en viss uppgång. Det återstår att se om den är bestående eller enbart tillfällig.

 

När det gäller koltrast har den sakta men säkert blivit talrikare vintertid i Västmanland, men denna vinter rapporteras den i ovanligt stort antal. Förklaringen står säkert att finna i att vinterns inledning var ovanligt mild och att det fick många koltrastar att dröja sig kvar i stället för att flytta till Västeuropa.

 

*Efter att texten skrevs har grönfink klämt sig in mellan dessa arter. En art som drabbades hårt av gulknopp och nu börjar återhämta sig. 400 fler individer jämfört med förra året är en positiv utveckling. 

 

Invasionsarter saknas

Vi kan också konstatera att det denna vinter varit ovanligt ont om så kallade invasionsfåglar, t.ex. grönsiska, gråsiska och sidensvans. De kallas så eftersom de varierar starkt i antal. Vissa år är det fåtaliga, medan de andra år förekommer i mängd (som en invasion). Förra året hörde både grönsiska och sidensvans till de talrikaste (plats 4 och 10 på topplistan), men i år återfinns de långt ner.

 

En intressant skillnad finns mellan de båda kråkfåglarna skata och kaja. De har noterats i liknande antal totalt sett, men ser vi till hur många fågelmatningar som haft de båda finner vi att skatan är rapporterad från 70 % av alla matningar medan kajan bara är rapporterad från 26 %. Bakom dessa skillnader finns det faktum att skatparen ofta är revirhävdande även vintertid, medan kajan då slår sig samman i flockar. Det ska dock sägas att det händer att skator kan uppträda i större flockar. Då handlar det i regel om yngre fåglar.

 

Topplista Västmanland

1. Talgoxe

2. Blåmes

3. Pilfink

4. Gulsparv

5. Grönfink

6. Koltrast

7. Skata

8. Kaja

9. Domherre

10. Gråsparv

*******************
Anders Wirdheim
journalist och fågelskådare

412 rapportörer har rapporterat 19736 individer från 432 matningar. Det är en ökning från 384 matningar och 368 rapportörer 2020.

*Text i kursiv stil är kompletteringar efter att texten skrevs av Anders

Dela detta