Av Christina Bredin

-

7 maj, 2020

Var med och räkna våtmarksfåglar!

Under maj månad kommer den nationella sjöfågelinventeringen att genomföras – var med och bidra till forskningen genom att räkna våtmarksfåglar vid någon av Västmanlands alla våtmarker!

Västmanlands ornitologiska förening deltar i sjöfågelinventeringen som är ett samarbete mellan Birdlife Sverige, samtliga regionalföreningar och Svensk Fågeltaxering (Lunds universitet). Syftet är att insamla data som i första läget kan användas för att beräkna trender för våtmarksfåglar, dvs. att följa populationsförändringar, samt att öka intresset för att inventera och arbeta med miljöövervakning på ideell basis. Inventeringen omfattar alla typer av blöta miljöer såsom sjöar, våtmarker, småvatten, viltvatten, kustvatten, bevattningsdammar etc. (den enda typen av blöt miljö som egentligen är exkluderad är myrmark). Inventeringen i sig är relativt enkel, vilket gör att alla som har goda fågelkunskaper, men kanske mindre erfarenhet av att inventera är varmt välkomna att delta.

 

Hur går räkningen till?

Inventeringen innebär att man räknar antal fågelindivider av alla fågelarter knutna till vatten och våta miljöer, men inte tättingar. Inventeringen genomförs vid ett tillfälle under perioden 10-25 maj.

 

Det finns tre metoder att välja på för hur räkningen ska genomföras.

  1. Den första är punktrutt, där observationer görs från ett antal förutbestämda punkter som ligger utspridda kring/längs våtmarken.
  2. Den andra är en observationsslinga där inventeraren noterar de fåglar som observeras medan man går.
  3. Det tredje alternativet är räkning från ett fågeltorn eller observationsplattform (en punkt).

Mer information om metodik och protokoll finns här>>.

 

Vill du delta?

 Anmäl dig till  Jacob Rudhe 076-252 06 96, som är regional koordinator för inventeringen, så får du veta mer.

Dela detta

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar