Av Johan Karlsson

-

15 februari, 2020

  • Ängsö
  • frövisjön
  • rovfåglar
  • tofsvipa
  • tortuna
  • vinterfågelskådning

Rovfågelutflykt den 15 februari

Från december till februari är det övervintrande fåglar som ligger i fokus för våra exkursioner. I december siktar vi in oss på skogen och småfåglar. I januari söker vi oss till våtmarker med öppet vatten och i februari har vi oftast sökt oss ut i kulturlandskapet och slätten och då har vi lagt fokus på rovfåglar.

Det finns ingen plan med detta utan det har bara fallit sig så. Fördelen att avsluta vintern i kulturlandskap och slättlandskap är att vi milda vintrar som denna också får chans att hitta tidiga vårfåglar som gäss, tofsvipa och  sånglärka som oftast dyker upp på åkrar tidigt.

 

Ängsö

17 deltagare med exkursionsledare startade dagen kl 07.30 vid Vallby friluftsmuseum och första anhalten var Dyviks kvarn på Ängsö där vi hoppades på havsörn och i år även på lite sjöfågel. Tanken med våra exkursioner är inte bara att hitta fåglar utan vi vill också passa på att visa upp lokaler och tipsa om dem. Dyvkiks kvarn är normala vintrar med is på Mälaren en riktigt bra lokal för havsörn. Även i år kunde vi hitta havsörn här. Minst 5 örnar hittades runt Fagerön och Skarpan på Granfjärden.

 

En ganska ihållande vind som blåste in mot oss gjorde att vi inte stannade någon längre stund på klipporna vid Dyvik utan fortsatte vidare norrut på Ängsö och nästa stopp blev Storslåttern, där 4 havsörnar kunde ses direkt när vi klev ur bilen.

Vi formerade oss och började spana åt alla håll och ganska snabbt hittade vi också en ung kungsörn som kom flygandes över åkrarna och bort mot skogen i väster. Efter ytterligare lite spaning kunde vi också se en ormvårk som födosökte.

En riktig bra start på dagen, men blåsten gjorde sig påmind även på detta ställe och nu ville vi hitta ett bra ställe att fika på.

 

Tortuna

Vi tog bilarna norrut mot Tortuna och vid kyrkan kunde vi hitta en vindstilla plats bakom de gamla kyrkstallarna, så där slog vi oss ned för lite Kaffe och Lä.

Efter fikapausen åkte vi österut mot Kolsta där det brukar finnas en del vråk och även övervintrande tornfalk. Vi hittade ganska snabbt en fjällvråk och efter ett tag ytterligare en. När vi spanade av elledningarna och telefonstolparna efter tornfalk så hittades en varfågel.

Tornfalken som observerades där förra veckan verkade dock inte gå att finna. Vi började så smått att prata om nästa stopp när den plötsligt kom flygande över fälten. Innan vi lämnade platsen hade vi också hittat en ormvråk.

 

Nu fortsatte färden mot Bocksjön, norr om Tortuna. En plats där det brukar rasta en hel del rovfågel, men även gäss och svanar. Här brukar dessutom tofsvipor och sånglärkor anlända tidigt om våren.

En ensam havsörn patrullerade området och på åkern bortom sjön gick det sädgäss, kanadagäss och sångsvan. Långa avstånd som krävde tubkikare. Men nu började vinden mojna och det blev riktigt behagligt att skåda. Vi omgrupperade oss till sjöns norra del. Där hittade vi en plats med slaktrester från jakt och fick studera en havsörn på riktigt nära håll. Korpar och kråkfåglar flockades också på platsen, men det som fick oss att bli mest glada var de två tofsviporna som höll till söder om vägen ner mot sjön.

Tänk att en såpass vanlig fågel kan ge så mycket glädje bara för att de råkar vara vårens första.

 

Frövisjön

Nu åkte vi via Hedensberg och Kvarnbro mot Frövisjön där det var dags för nästa fikarast. Vi tog plats på plattformen i naturklubbsdungen och slog upp kaffet, samtidigt som vi höll span mot andra sidan sjön.

 

Sjön låg stilla med ett tunt istäcke och väntade på våren. En ensam fjällvråk patrullerade runt sjön och vi berättade om sjön som restaurerats 2010 och om vilka fåglar man kan se där olika årstider. Vi berättade också om det havsörnspar som i flera år födosökt vid sjön och plötsligt är det någon som får syn på två havsörnar som kommer inflygandes österifrån. Två adulta örnar som sakta gled fram mot sjön. En av dem tog plats i torrakan på andra sidan och den andra slog sig ned på isen. Med största sannolikhet var det paret som brukar hålla till där.

 

Nu bröt vi upp vår exkursion. För de som ville erbjöd vi oss att fortsätta till Ålsätra och Slagårda. Där fanns goda möjligheter att se hökuggla. Det blev exkursionens enda stopp utan att hitta de förväntade fåglarna.

En trevlig dag i trevligt sällskap.

Fler aktiviteter och exkursioner i hela Västmanland hittar ni här.

Dela detta

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar