Av Christina Bredin

-

8 augusti, 2019

Rödstjärt - nr 45 av de vanligaste i Västmanland

Augusti, en klar morgon. Du är uppe tidigt i ett buskigt område för att leta tättingar på flyttning söderut. Trots att det är sommar fortfarande så är hösten i luften. Morgonen är inte lika varm som den du var ute i den där junidagen, då näktergalen smattrade och kornknarren snärpte. Då tornseglarna skriade i skyn och talgoxungarna skrek efter mer och mer mat. Allt detta känns så långt borta. Men nu är du här, och letar i buskar och snår. Där borta flög det upp något. Den sätter sig på ett slånbuskage. Kikare upp. Fokusen är inne. En rödsvart fågel, som då och då snabbt dallrar till med stjärten. Lika snabbt som du har den inne i kikaren, lika snabbt är den borta. Ögonblicket etsar sig fast i näthinnan ett par sekunder.

 

Lika trevligt som det är att få höra den om våren och sommaren, lika trevligt kan en rödstjärt vara om “hösten”. Den är lite av en doldis i fågelvärlden. Fågeln är skygg och det är sällan den kommer ner på marken. Den har tidigare kallats vippstjärt, raudträssla, furulus och rödsparv. En gammal myt säger att man skulle hålla god fot med rödstjärten, annars kunde den se till så att ens kor mjölkade blod eller fick rödsot (kallas idag för dysenteri).

 

Fågeln lever i vitt skilda typer av skogsmarker, allt från äldre tallskog och lövskog till trädgårdar samt andra typer av miljöer i människans närhet. Området ska vara ljust och öppet.

 

Rödstjärten häckar alltid i håligheter, det kan vara trädhål och holkar, men även i vedstaplar. Honan bygger boet och lägger de 6-7 äggen, som hon ruvar i runt 12 dagar. Ungarna matas av båda föräldrarna och stannar kvar i boet i 14-17 dagar. De är även med sina föräldrar en tid efter att de lämnat boet.

 

Rödstjärten äter insekter av olika slag. Dessa fåglar kan till och med fånga mat i luften som flugsnapparna (som den även är rätt nära släkt med). Fågeln kan även ta bär under sensommaren och hösten samt vid övervintringsområdet

 

Rödstjärten flyttar till tropiska Afrika i augusti-september och återvänder i maj.

 

Sången är en dallrande drill som avslutas med lite småpladder. Här brukar även härmningar av olika slag blandas in. Locklätet är en vissling som stiger i ton, inte helt olikt lövsångarens lockläte. Vid irritation eller oro kan rödstjärten även lägga till två knäppningar efteråt.

 

Här kan du lyssna på rödstjärtens sång.

 

Presententatör: Filip Jansson

Dela detta

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar