Av Christina Bredin

-

21 februari, 2021

Rapport från VOF:s Årsmöte 2021-02-18

Årsmötet hölls digitalt med 25 inloggade medlemmar. Hela mötet flöt på mycket smidigt.

  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
  • Johan Karlsson omvaldes till ordförande på 1 år
  • Omval av ledamöter på 2 år : Kalle Källebrink, Marjatta Ericson, Seppo Leppälampi och Leena Zander
  • Erik Berg valdes till ny ledamot i styrelsen på 2 år
  • Verksamhetsriktlinjerna för 2021 fastställdes
  • Årsmötet fastställde avgiften för 2021 oförändrad, dvs 160 för enskild medlem, 200 för familj och 60 kr för studerande

Presentation av vår nya ledamot Erik Berg kommer i nr 1 av Fåglar i Västmanland.

 

Dela detta

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar