Av Johan Karlsson

-

8 februari, 2020

  • årsmöte
  • förtroendevalda

Ny styrelse vald på årsmötet

Idag kl 16 hade föreningen årsmöte i Arboga. En central punkt för årsmötet är att utse förtroendevalda och i år hade de flesta ledamöter valt att ställa upp för omval. Men stadgarna ger ett visst utrymme för hur många ledamöter vår styrelse ska ha. Det i kombination med en hårt arbetande valberedning gjorde att vi kunde utöka styrelsen med en ledamot i år.

 


Styrelseledamöter närvarande på mötet. Fr v Marjatta Ericson, Johan Karlsson ordf, Christina Bredin, Niclas Lignell, Per Hagström, Seppo Leppälampi.

 

Det är inte bara styrelse som väljs på ett årsmöte. Vi väljer också Valberedning och Revisorer.
Med nya stadgar skulle dessutom valberedningen utökas med en person. Men inte ens den uppgiften var för svår för vår valberedning.

 

Ordförande, valberednig och revisorer väljs på 1 år. Övriga ledamöter väljs på 2 år.
Normalt ska då halva styrelsen ha 1 år kvar på sitt mandat. Av olika anledningar har vi dock hamnat snett och i år hade vi 2 ledamöter med tid kvar och resten hade utgående mandat. Därför styrde vi om årets val och valde 2 ledamöter på 1 år och resterande 5 valdes på 2 år.

 

Här nedan följer alla förtroendevalda i föreningen för 2020

 

Ordförande

Johan Karlsson – Västerås

Ledamöter

Kalle Källebrink – Sala – 1 år kvar

Marjatta Ericson – Västerås – 1 år kvar

Leena Zander – Hällefors – vald på 1 år

Seppo Leppälampi – Arboga – vald på 1 år

Niclas Lignell – Västerås – vald på 2 år

Per Hagström – Hallstahammar – vald på 2 år

Christina Bredin – Hallstahammar – vald på 2 år

Andreas Porswald – Västerås – vald på 2 år

Jacob Rudhe – Kolbäck – vald på 2 år

 

6 kommuner av 14 finns nu representerade i styrelsen. Tittar vi vidare på valberedning och revisorer så tillkommer ytterligare 2 kommuner vilket betyder att vi nu får förtroendevalda representanter från mer än hälften av våra kommuner.

 

Att just valberedningen har en god geografisk spridning bådar gott inför framtiden för en ännu större spridning i styrelsen.

 

Övriga förtroendevalda

Revisorer

Gunnar Lignell – Västerås

Erik Westman – Västerås

Ulf Carlsson – Hallstahammar

Valberedning

Per Eriksson – Skinnskatteberg

Brith Isaksson – Västerås

Staffan Liljeqvist – Fagersta

 

Nu ser vi fram emot ett nytt verksamhetsår i föreningen och den 18 februari träffas styrelsen för ett konstituerande möte och för att påbörja styrelsearbetet 2020.

 

Nya veksamhetsriktlinjer som fastslogs av årsmötet

Verksamhetsriktlinjer Västmanlands ornitologiska förening 2020

 

 

 

Dela detta

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar