Grupper och nätverk

Mycket av det arbete för och med fåglar som bedrivs i Västmanland bedrivs i de lokala fågel- och naturklubbarna.

VOF har därför en målsättning att vara en samordnande och nätverkande organisation som skapar förutsättningar för möten mellan alla de som utför detta arbete.

I föreningen har vi därför arbetsgrupper och kommittéer som består av personer med gemensamma intressen.

Här nedan följer en kort presentation av de olika grupper och nätverk vi har inom föreningen, för att läsa mer om dem kan ni öppna deras respektive sidor i menyn.

Rapphönan Västmanland

Ett nätverk av och för kvinnliga fågleskådare. Huvuddelen av verksamheten utgår från Västerås, men nätverket är öppet för alla kvinnor i Västmanland.

Daglediga

Ett nätverk av fågelskådare och fågelintresserade som är lediga dagtid under veckorna. Träffas regelbundet och bedriver projekt och åker på gemensamma resor och utflykter.

Regionala Rapportkommittén (Rrk)

Har som huvuduppgift att framställa en årlig fågelrapport med fåglar som observerats i landskapet. Med det arbetet kommer också en kvalitétsgranskning av de fåglar som rapporteras på Artportalen.

Fågelintressegruppen

En grupp med fokus på att öka fågelintresset i vår region. Just nu består den av den programgrupp som bedriver exkursionsverksamhet i Västerås.

Fågelforskningsgruppen

En grupp som har till uppgift att vara samordnande för olika projekt som bedrivs runt om i Västmanland.

Fågelskyddsgruppen

En grupp som ska ta tillvara och bevaka det fågelskyddsarbete som bedrivs i landskapet.